niedziela, 7 października 2018

Jak co roku: programy seniorów

Poniżej znajdują się wymagania jakie obecnie stawia się seniorom.

W trzech najbardziej sportowych konkurencjach nie zaszło wiele zmian, ale w tańcach pojawiły się m.in. dwa nowe elementy, które można określić jako choreograficzne kroki i choreograficzny ślizg. Ponadto nie mamy już "tańca krótkiego" tzn. short dance (SD) a rhythm dance (RD). 


Acha jeszcze Twizzlom i krokom na jednej nodze, odtąd będą przyznawane poziomy oddzielnie dla partnerki i partnera.SOLIŚCI

Program krótki
Czas trwania do 2:40 min (+/-10 sek)

Musi zawierać 7 elementów i są to:
- 2 lub 3 Axel,
- skok 3 lub 4 (inny niż w kombinacji i nie ponownie Axel),
- kombinacja skoków (2-3, 3-3, 4-2/3), analogicznie tu skok nie mogą być powtórzony ten co solo,
- sekwencja kroków  (w pełnym wykorzystaniu tafli),
- 3 piruety:
 • skok do piruetu w jednej pozycji - F...Sp
 • piruet ze zmianą nogi, do wyboru: waga lub siadany - CCSp / CSSp
 • kombinacja piruetów, ze zmianą nogi - CCoSp

Program dowolny
Czas trwania 4:00 (+/- 10 sek)

Dobrze wyważony program powinien zawierać:
- max 7 skoków w tym 2/3 Axel (oczywiście w tych 7 pozycjach skokowych mieszczą się 3 kombinacje),
- 1 sekwencję kroków,
- max 3 piruety (kombinacja, skok do piruetu, oraz taki w jednej pozycji)
- 1 sekwencję choreograficzną,

*Jeśli skok 3 lub 4 jest powtarzany to tylko dwa mogą być wykonane dwukrotnie i tylko jeden z powtórzonych może być skokiem poczwórnym. Czyli może być: np. 3T, 3T, 3S, 3S... lub 3T, 3T, 4S, 4S..., ale nie może być: 4T, 4T, 4S, 4S... i nie może być 3T, 3T, 3T...

SOLISTKI

Program krótki
Czas trwania do 2:40 min (+/-10sek)

Wymaganych jest  7 elementów:
- 2 lub 3 Axel,
- skok 3 (ale nie Axel),
- kombinacja skoków 2+3 lub 3+3, ale nie ten co solo,
- sekwencja kroków, która  musi być wykonywana tak by w pełni wykorzystać lodowisko,
- 3 piruety:
 • skok do piruetu w jednej pozycji - F...Sp
 • piruet z odchyleniem tułowia (do tyłu lub boku) lub w pozycji wagi lub siadany, bez zmiany nogi - LSp, CSp, CCSp,
 • kombinacja piruetów ze zmianą nogi, CCoSp,

Program dowolny
Czas trwania to 4:00 (+/- 10 sek)

Dobrze wyważony program powinien zawierać:
- max 7 skoków, w tym Axla,
- 1 sekwencję kroków, 
- max 3 piruety (kombinację, piruet poprzedzony skokiem / skok do piruetu, piruet tylko w jednej pozycji)
- 1 sekwencję choreograficzną, 

*zarówno dla solistek i solistów mnożnik 1.1 nadal będzie przyznawany za skoki w drugiej części programu, z tą zmianą, że programie krótkim będzie to ostatni skok (kombinacja), w programie dowolnym trzy ostatnie skoki (kombinację).
** Program dowolny solistów i par sportowych wynosi teraz 4 minuty +/- 10 sekund.

PARY SPORTOWE

Sporą zamianą wśród tej konkurencji jest zwiększenie liczby par kwalifikujących się do programu dowolnego z 16 do 20 duetów.

Program krótki
Czas trwania do 2:40 min. (+/- 10 sek).

Wymagane elementy to :
- 1 skok solo (podwójny lub potrójny),
- 1 skok wyrzucany (podwójny lub potrójny),
- podnoszenie ręka w ręką z grupy 4,
- 1 podnoszenie twistowe (podwójne lub potrójne),
- kombinacja piruetów solo, z jedną zmianą nogi - CCoSp / FCCoSp
- spirala śmierci tyłem zewnątrz,
- sekwencja kroków.
 
Program dowolny
Czas trwania 4:00 (+/- 10 sek)

Dobrze wyważony program zawiera:
- max 3 podnoszenia (nie wszystkie z grupy 5),
- max. dwa różne skoki wyrzucane,
- max. jeden skok solo wykonywany oddzielnie,
- max. jedną kombinację/sekwencję skoków
- max. jedno podnoszenie twistowe,
- max. jeden kombinację piruetów parowych - PCo
- max. jedną spiralę śmierci (inną niż tą z Short Programu),
- max jedną sekwencję choreograficzną,


PARY TANECZNE 2018 /19

Rhythm Dance
 Czas trwania 2:50  (+/- 10 sekund)

Taniec ma być utrzymany w rytmie tanga lub tanga z jednym dodatkowym rytmem.

Wymagane elementy to:
 • 2 sekcje kroków Tanga Romantica (#1-27 i #28-49), wykonane jedna po drugiej.
 • 1 krótkie podnoszenie (do 7 sek.)
 • 1 sekwencja kroków w rozdzieleniu lub w trzymaniu lub ich kombinacja, do wyboru: po kole, po prostej, po przekątnej
 • 1 sekwencja Twizzli, 

Taniec dowolny  
Czas trwania 4:00 (+/- 10 sek)

Dobrze wyważony taniec zawiera:
 • Podnoszenia do wyboru: 1 krótkie i 1 kombinacja podnoszeń lub 3 krótkie podnoszenia,
 • 1 piruet / kombinację piruetów tanecznych,
 • 1 sekwencję kroków w trzymaniu,
 • 1 sekwencja kroków na jednej nodze - One foot step sequences
 • 1 sekwencję Twizzli
 • 3 różne elementy choreograficzne:
▪ 1 Choreographic Character Step Sequence - dosłownie choreografia mająca charakter sekwencji kroków - czyli jak wspomniałam takie choreograficzne kroki, które mają być wykonywane wzdłuż krótszej bandy, w trzymaniu lub bez,
2 choreograficzne elementy do wyboru: Choreograficzny element obrotowy / Choreograficzny element Twizzlowy/ Podnoszenie choreograficzne / Choreograficzny ślizg

Choreographic sliding movement czyli taki kontrolowany ślizg - w skrócie polega na wykonywaniu go w tym samym czasie przez obydwoje zawodników. Może być wykonywany na dwóch kolanach, ale nie może być w taki sposób zakończony. Zabronione jest także zakończenie ww "ślizgu" siedząc lub leżąc. ;). Może być wykonywany w trzymaniu lub bez i może zawierać obrót.

Dla sekwencji kroków na jednej nodze - One foot step sequences i  dla sekwencji Twizzli od tej pory nadawane są poziomy osobno dla niej i dla niego. Następnie uzyskane wartości (kryjące się pod poziomami, SOV) są sumowane.

 ... więcej o tańcach 2018/19 na stronie ISU i jeszcze TU

... przykład jak wygląda rhythm dance sezonu 2018/19 można zobaczyć TUTAJ, a wykonują go zwycięscy Lake Placid Ice Dance International Lorraine McNamara / Quinn Carpenter (USA), albo jeszcze raz TUTAJ wykonany przez Natalią Kaliszek i Maksyma Spodyrieva :)


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Foto na blogu

Zdjęcia pochodzą głównie z portali: isu.org, wikipedia.org, zimbio.com, skatecanada.ca ,Yahoo! Sports i mają charakter informacyjny.