sobota, 15 stycznia 2011

Lekcja łyżwiarstwa nr 6 - O co chodzi w podnoszeniach?

Jakiś czas temu wymieniłam Elementy Programu Par Sportowych, 
Teraz przyszedł czas by je lepiej wyjaśnić, zatem zaczynam od podnoszeń


Podnoszenia są wtedy gdy partner unosi partnerkę w powietrze - im wyżej tym lepiej i jeszcze musi być w trudnej pozycji.

Najczęściej partner musi się obracać w czasie takiego podnoszenia,bo jeśli tego nie robi wówczas jest to tylko mniej punktowane "wożenie".

Teraz zaczynają się schody - w sensie, że trudny opis, nie że jakaś nazwa pozycji ;)

Podnoszenia są podzielone na 5 grup nazwanych w zależności od sposobu w jaki partner trzyma partnerkę.

Zaczynając od najłatwiejszej aż do najtrudniejszej, sytuacja ma się tak: 

Grupa Pierwsza - pozycja trzymania pod Pachą - partner jedną ręka chwyta partnerkę pod pachą, drugą ręką trzyma rękę partnerki i wynosi ją w górę. Pozycja partnerki w powietrzu jest zbliżona do szpagatu, może ona też puścić partnera i mieć obie ręce wolne.

Częste podnoszenia to podnoszenie:
-lutzowe,
-flipowe,
-axlowe.
Chodzi tu o to, że partnerka podnosi się z krawędzi właściwej dla danego skoku :) 


Grupa Druga - pozycja trzymania w Pasie.
Partner chwyta partnerkę w pasie i unosi ją w górę. Partnerka ma być w ustawieniu równoległym do lodu - przypomina to trochę jakby kelner niósł talerz. ;)
 W tej grupie znajdują się podnoszenia:

- loopowe (partner nie puszcza partnerki);
- twistowe (partner puszcza partnerkę, która wykonuje 1, 2 lub 3 obroty w powietrzu, może też połączyć je ze szpagatem, partner musi ją złapać zanim partnerka dotknie lodu). 


Grupa Trzecia - pozycja Ręka na Biodro lub wyższą część nogi (powyżej kolana)
- najczęściej wykonywane są podnoszenie: Star i Cartwheel jeszcze są Toe Loop  (z wyjścia jak do skoku)  i Swan Table.
W uproszczeniu wygląda to tak, że:
..... w Star partnerka utrzymuje pozycję, a w Cartwheel obraca się (podobnie jak szprychy koła). 
W obydwóch  na początku partner jedną ręką trzyma partnerkę za biodro, a drugą trzyma jej rękę, partnerka odbija się i jest wyniesiona nad głowę partnera, który trzyma ją za biodro jedną ręką. i puszcza jej drugą rękę. Partnerka natomiast może podtrzymywać się wolną ręką na ramieniu partnera.

Utrudnienia tego podnoszenia mogą być uzyskane np. dzięki temu, że partner podtrzymuje partnerkę tylko za biodra.


Grupa Czwarta - pozycja Ręka w Rękę (Podnoszenia Wyciskane) -  Pozycja partnerki w powietrzu jest dowolna. Partnerzy są zwróceni albo w tym samym kierunku, albo w przeciwnym
Są dwa rodzaje podnoszeń w zależności od .. prosto mówiąc rozpoczęcia:

- wyciskane czyli partnerzy łapią się za ręce i partner unosi partnerkę nad głowę

- loopowe wyciskane:  różni się tym od wyciskanego, że partnerzy są obróceni w tym samym kierunk.


 Partner może podtrzymywać partnerkę zarówno z przodu jak i z tyłu i wygląda to wtedy tak jakby siedziała. 
Grupa Piąta - pozycja Ręka w Rękę (podnoszenie lassowe) - to najtrudniejsze podnoszenia, podobnie jak w grupie 4 jest to pozycja ręka w rękę, ale podczas podnoszenia partnerka rotuje (zazwyczaj jest to pół lub cały obrót). Najważniejsze jest też by partner opuścił partnerkę na jednej ręce...
Trudno to pokazać na zdjęciu, dlatego zachęcam do obejrzenia mistrzów grupy nr 5 (Aliona Sachenko i Robin Szolkowy - Torino 2010 - FS ) szczególnie należy zwrócić uwagę na drugie podnoszenie - gdzie Aliona wykonuje wiele rotacji, zmian pozycji itp itd :)

Czym się różnią te grupy (4-5) znów odwołam się do prostego przykładu, sędziowie zaliczają do grupy 4 jak podnoszenie jest na dwóch rękach zaraz nad głową partnera, do 5 natomiast, gdy partner usiłuje podnieść partnerkę na jednej ręce, a drugą niejako jej tylko pomaga. Ostateczny efekt podnoszenie z grupy 4 może wyglądać jak na zdjęciach podnoszeń zgrupy 5)

Najczęściej zawodnicy jednak wykonują podnoszenia z grupy 3 lub 5, rzadko widzę te z grupy 4.

Wiem, że sędziowie powiedzieli by, że nie da się tak łatwo pokazać podnoszeń na zdjęciach, (ponieważ partnerzy dodają różne udziwnienia i komplikacje by podnieść trudność  elementu, i ten podział, który przedstawiłam dzieli się jeszcze dokładniej), ale jednak mam nadzieję, że mi się udało wybrać takie, które najlepiej oddają charakter każdego z podnoszeń. Przy wyborze polegałam na ocenach sędziowskich i ich klasyfikacjach :)

Podsumowując co jeszcze jest istotne w ocenie za ten element:
- sposób wejścia w podnoszenie,
- grupa podnoszenia,
- "przebycie" lodu - czyli odległości jaką zawodnicy pokonują w takiej pozycji,
- szbkość,
- pozycja partnerki, jej elastyczność i zwinność,
- zmiany pozycji w trakcie podnoszenia,
- czystość skrętów i stabilność partnera, jazda na jednej nodze,
- zdjęcie partnerki, tak aby uczestniczyły tylko ręce - zawodniczka nie może "usiąść" na ramieniu partnera,
- inne jak np. obracanie się, zmiany kierunków itp, itd :)
W zależności od tego co się dzieje w podnoszeniu Kontroler Techniczny nadaje poziomy wykonania od 1-8. Ale to już innym razem...

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Foto na blogu

Zdjęcia pochodzą głównie z portali: isu.org, wikipedia.org, zimbio.com, skatecanada.ca ,Yahoo! Sports i mają charakter informacyjny.